Game 1- Orange County 7 Clifton Park 0
Game 2- Poughkeepsie - 12 Wilton : SA -5
Game3- Niskayuna -6 New Paltz 5
Game 4- Spring - 6 East Fishkill 0
Game 5- Burnt Hills 1 Wilton /SA 0
Game 6- Wilton/ SA 12 Beekman 2
Game 7- New Paltz- 15 Poughkeepsie - 14
Game 8- East Fishkill -7 Clifton Park-5
Game -9- Spring -7 Orange County- 3
Game -10-Niskayuna-8 Beekman-7
Game-11-New Paltz -6 Wilton:SA-5
Game 12-Orange County- 11 East Fishkill -1
Game -13- Spring-5 Burnt Hiils-2
Game-14-Niskayuna- 12 Poughkeepsie-5
Game-15-New Paltz-6 Beekman-0
Game -16- East Fishkill -11 Burnt Hils-5
Game -17- Spring -14 Clifton Park1
Game-18- Niskayuna-16 Wilton/SA-6
Game -19Poughkeepsie-7 Beekman-3
Game-20-Burnt Hills -6 Orange County-5

Game 21- Poughkeepsie-6 Orange County- 4

Game 22- East Fishkill -7 New Paltz-5

Game 23- Niskayuna 13 Poughkeepsie-11

Game 24-Spring 11 East Fiskill -0